Đếm kí tự online | Đếm số từ trực tuyến | Word Count Online

Loading...

Kết quả: Số từ: | Số ký tự | Số dòng: | Khoảng trắng (space): 0

Mô tả

Có rất nhiều lý do bạn cần đến cộng cụ đếm số từ, ký tự, số dòng, số khoảng trắng online như: Khi lướt web đọc được một đoạn văn bản hay muốn kiểm tra xem đoạn văn bản này có thể chèn vào mục nào đó bị giới hạn số lượng ký tự hoặc số từ. Việc mở Micsoft Word lên sẽ mất thời gian hoặc thậm chí máy đó Word đang bị lỗi chẳng hạn. Những lúc như vậy việc có một công cụ giúp bạn đếm số ký tự, số từ, số dòng của một đoạn văn bản online là cần thiết giúp bạn giải quyết được vấn đề của mình ngay. Nếu bạn là Copywriter hoặc SEOer muốn kiểm tra độ dài thẻ Meta, bạn nên xem công cụ Meta Length Checker của chúng tôi.

Cách tính

* Công cụ đếm từ: Trước hết văn bản sẽ xoá hết các ký tự đặc biệt như [!@#$%^&*()_+\-=\[\]{};':"\\|,.<>\/?], sau đó sẽ gộp nhiều khoảng trắng (space) về 1 space rồi mới bắt đầu thực hiện đếm số từ. Công cụ này đã kiểm thử qua word count trong Microsoft Word với tiếng Trung, tiếng Việt và cho kết quả chính xác.

* Đếm ký tự: Số ký tự ở đây bao gồm tất cả ký tự của văn bản gốc kể các các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt. Nếu bạn muốn xoá hết các khoảng trắng thừa rồi đếm, bạn có thể sử dụng công cụ Compress CSS/HTML để xoá bỏ khoảng trắng thừa rồi quay lại đây đếm lại. Nếu muốn thay thế hết một ký tự nào đó trong toàn bộ văn bản, hãy sử dụng tính năng tìm kiếm và thay thế của công cụ Xoá dấu tiếng Việt

* Đếm số dòng: Số dòng được tính dựa trên số lần enter xuống dòng của văn bản.

* Đếm khoảng trắng: Đếm tất cả khoảng trắng có trong văn bản gốc.

Character Counter Online, word count online, Character Count Tool

Tham khảo cách đếm số từ toàn bộ website

Nguồn: https://dichthuatphuongdong.com/tienich/dem-ky-tu.html

Nhóm tiện ích Online Để thảo luận, góp ý, báo lỗi hoặc yêu cầu tiện ích mới

Tiện ích văn bản khác

TOP
Dịch vụ chính

Dịch thuật công chứng: Bằng đại học, bằng tốt nghiệp, bằng lái xe, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hồ sơ du học, bảng điểm, học bạ, CMND/CCCD, thẻ sinh viên, gia phả,...

  Gửi Email

Bạn muốn đặt quảng cáo trên trang này, vui lòng liên hệ:

  Chat ngay

Mọi ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu tiện ích, vui lòng chat với Admin:

  Chat ngay

×
x