Tính lịch trả nợ với dư nợ giảm dần online 2024

Loading...
Số tiền vay VNĐ
Số tháng vay
Lãi suất % năm
Ngày giải ngân

Dư nợ giảm dần là gì?

Dư nợ giảm dần là khoản tiền thực tế bạn còn nợ sau khi đã trừ đi phần lãi và gốc mà bạn đã trả tháng trước đó. Lãi suất trên dư nợ giảm dần là lãi chỉ tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ, sau khi đã trừ ra phần tiền gốc bạn đã trả trong các tháng trước đó.

Cách tính dư nợ giảm dần (công thức tính dư nợ giảm dần)

Bạn đang muốn tìm hiểu cách tính lãi vay theo dư nợ giảm dần hay cách tính dư nợ giảm dần? Hãy xem các công thức dưới đây:

  • Số dư nợ gốc còn lại = Dư nợ ban đầu – Dư nợ gốc đã thanh toán hàng kỳ.
  • Lãi phải trả kỳ này = Dư nợ còn lại kỳ này * lãi suất đang áp dụng* Số ngày tính lãi
  • Số ngày tính lãi được tính là chênh lệch từ ngày trả nợ cuối cùng của kỳ trước đến ngày tất toán dự kiến.

Ví dụ: Bạn vay 300.000.000 mua xe ô tô với thời hạn 5 năm (= 60 tháng), lãi suất là 10%/ năm.

- Tiền gốc phải trả hàng tháng = 300.000.000/60 = 5.000.000 VNĐ (5 triệu)

* Tháng đầu tiên phải trả:
- Tiền lãi = 300.000.000 x 10/100/12 = 2.500.000 VNĐ
- Tổng tiền phải trả = Tiền gốc phải trả + Tiền lãi = 5.000.000 + 2.500.000 = 7.500.000 VNĐ

* Tháng thứ hai phải trả:
- Tiền lãi = (300.000.000 - 5.000.000) x (10/100/12) ~= 2.458.333 VNĐ
- Tổng gốc + lãi = 5.000.000 + 2.458.333 = 7.458.333 VNĐ

Tương tự đối với tháng thứ ba đến tháng thứ 60.

Tiện ích tính dư nợ giảm dần online (cách tính lãi suất và số tiền trả hàng tháng)

Để đơn giản hóa trong việc tính dư nợ giảm dần hay tính lãi suất và số tiền bạn phải trả hàng tháng, chúng tôi đã làm ra tiện ích này. Bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

  1. Nhập số tiền bạn vay
  2. Nhập số tháng bạn vay. (Tối đa 300 tháng)
  3. Nhập lãi suất vay/năm
  4. Nhập ngày giải ngân (ngày ngân hàng xuất tiền cho bạn)
  5. Ấn nút Tính lịch

công cụ, tiện ích, tính lãi suất, lịch trả nợ, Kỳ hạn, ngày trả nợ, số gốc còn lại, gốc trả hàng tháng, lãi trả hàng tháng, số tiền phải trả hàng tháng, tính lãi vay, tính dư nợ giảm dần, tính dư nợ giảm dần techcombank, vietcombank, vietinbank, BIDV, VPBank

TOP
Dịch vụ chính

Dịch thuật công chứng: Bằng đại học, bằng tốt nghiệp, bằng lái xe, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hồ sơ du học, bảng điểm, học bạ, CMND/CCCD, thẻ sinh viên, gia phả,...

  Gửi Email

Bạn muốn đặt quảng cáo trên trang này, vui lòng liên hệ:

  Chat ngay

Mọi ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu tiện ích, vui lòng chat với Admin:

  Chat ngay

×
x