Dịch tiếng Trung

Bảng báo giá chi phí dịch thuật tiếng Trung Quốc

27/04/2017 23:29

Những năm gần đây, nhu cầu hợp tác và giao lưu văn hóa với Trung Quốc ngày càng trở nên mạnh mẽ. Không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng cuả dịch thuật tiếng Trung trong tiến trình phát triển của kinh tế – văn hóa – xã hội, và...

Dịch thuật tiếng Trung

06/04/2017 11:00

Những năm qua, nhu cầu hợp tác và giao lưu văn hóa với Trung Quốc ngày càng trở nên mạnh mẽ. Không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng cuả dịch thuật tiếng Trung trong tiến trình phát triển của kinh tế – văn hóa – xã hội,...