1. Giới thiệu

  1. Những Quy tắc và quy chế sau đây đã được đưa ra bởi Dịch Thuật Phương Đông và Công ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Elita (sau đây gọi là “Phương Đông”) nhằm đảm bảo an toàn, ổn định và bảo vệ các lợi ích của Khách hàng (“Khách”). Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Khách bao gồm “hiểu rõ và tuân theo Quy Định Chung nhằm đảm bảo Khách nhận được trải niệm tốt nhất về dịch vụ tại Phương Đông”.
  2. Quy Định Chung này có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm theo quyết định của Phương Đông nhằm nâng cao chất lượng Dịch Vụ và trải nghiệm của Khách và được quyết định trên Trang Web chính thức của Phương Đông tại địa chỉ https://dichthuatphuongdong.com/quy-dinh-chung/

2. Quy định chung

  1. Khách hàng phải cung cấp thông tin một cách trung thực
  2. Tài liệu dịch hay các buổi phiên dịch phải không vi phạm pháp luật Việt Nam và Phương Đông không chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài liệu.
  3. Khách hàng không gợi ý nhân viên / đối tác của Phương Đông ra làm riêng gây thiệt hại cho Phương Đông
Liên hệ dịch tài liệu hoặc tìm phiên dịch viên
NHẬN NGAY BÁO GIÁ
Nhận ngay tư vấn báo giá miễn phí* từ chúng tôi