Top 5 công cụ xoá dấu tiếng Việt tốt nhất hiện nay

Top 5 công cụ xoá dấu tiếng Việt tốt nhất. Ngoài xoá dấu bạn còn có thể chuyển đổi chữ HOA, chữ thường, thay thế khoảng trắng, md5, Base64,… vv