Khách hàng

[partner_group title=”Một số khách hàng tiêu biểu” desc=”Với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật, Phương Đông đã hợp tác dịch thuật với nhiều đối tác và khách hàng. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ của Phương Đông.”] [partner title=”” img=”http://dichthuatphuongdong.com/wp-content/uploads/2015/11/saokim.jpg”][/partner] [partner title=”” img=”http://dichthuatphuongdong.com/wp-content/uploads/2015/11/techcombank.jpg”][/partner] [partner title=”” img=”http://dichthuatphuongdong.com/wp-content/uploads/2015/11/petimex.jpg”][/partner] [partner title=”” img=”http://dichthuatphuongdong.com/wp-content/uploads/2015/11/maritime.jpg”][/partner] [partner title=”” img=”http://dichthuatphuongdong.com/wp-content/uploads/2015/11/iremdt.jpg”][/partner] [partner title=”” img=”http://dichthuatphuongdong.com/wp-content/uploads/2015/11/fpt.jpg”][/partner] [partner title=”” img=”http://dichthuatphuongdong.com/wp-content/uploads/2015/11/bidv.jpg”][/partner] [/partner_group]
0964.333.933 Messenger Zalo