hop dong tieng anh

Dịch thuật hợp đồng tiếng Anh

06/04/2017 11:12

Trong một thế giới toàn cầu hóa, vai trò của tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng trong mọi lĩnh vực. Hợp đồng tiếng Anh là một văn kiện pháp lý cần thiết trong giao dịch quốc tế. Để hiểu được đầy đủ về nội dung của một hợp...

0964.333.933 Messenger Zalo