hop dong tieng nhat

Dịch thuật tiếng Nhật hợp đồng kinh tế thương mại chuyên nghiệp

09/06/2017 15:02

Kết quả cuối cùng của một sự hợp tác làm ăn kinh doanh đó là việc ký kết trên một văn bản được gọi là hợp đồng kinh tế. Vậy việc dịch thuật hợp đồng kinh tế thương mại sẽ bao gồm những yếu tố như thế nào và yêu...

Dịch thuật hợp đồng kinh tế tiếng Nhật nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất

08/06/2017 17:08

Trong mua bán hàng hóa có thể phát sinh một số quyền và nghĩa vụ giữa bên mua và bên bán, để đảm bảo những quyền và nghĩa vụ đó, đồng thời loại trừ rủi ro khi có tranh chấp các bên sẽ thiết lập hợp đồng kinh tế. Hợp...

0964.333.933 Messenger Zalo